Vetteryd

VETTERYD

VÄLKOMMEN TILL VETTERYD!

På denna sida finns information om bygdens historia. Tanken är att den successivt skall fyllas på med mer infor-mation efterhand. Har du något du kan bidra med är du välkommen att maila på info@vetteryd.se

Heden med de dödas andar

Så kan man uttyda namnet Vetteryd. Vetterydsborna har betoningen på "y" och aldrig hör du något "d". Det är kanske en sk hyperkorrigering eftersom det finns så många ortnamn på -ryd. Namnet är tydligen mycket gammalt, men i skrift finns det inte belagt förrän 1822. Då skev professor Nils Henrik Sjöborg om Wettery hed – också utan d och stavat med e. Ä-stavning är av senare datum.

Vad finns att se?

Gravfältet från yngre järnålder – ca 550 till 1000 eKr. Skånes största och mest välbevarade järnåldersgravfält med ca 250 tydliga resta stenar och dessutom ca 100 mer eller mindre dolda (liggande eller i stengärdsgårdar). Gravfältet består av 15 skeppsformade stenkretsar, två fyrkantiga sk "dödshus", en rund dommarring och 10-tal solitära bautastenar. Dessutom ca 80 spridda stenar som troligen ingått i förstörda stenkretsar. Ursprungligen fanns det kanske 30 stenkretsar med upp till 900 resta stenar.

Varje stenkrets är en gårds gravplats där askan av många generationer - män, kvinnor och ungdomar - har begravts. Hur det är med trälar och småbarn vet vi inte.

Heden som liksom ett stelnat hav med skeppen strävande mot söder böljar pastoralt. Underbar natur med många slags blommor, fåglar och smådjur.

Vinterhyttan bevarad som museum över 1800-talets fattigvård av Sösdala Bys Skifteslag. Alltid öppen. En backstuga byggd på 1840-talet för att inhysa en hemlös familj av fattghjon. Den siste i 3:e generationen av familjen dog 1935. Nu nyrenoverad med nytt vasstak.

Geocash-gömmor - vi säger inte var.

Café Brevé inrymt i Snickar-Ernst gamla fina bostad och verkstad. Gott kaffe med tilltugg i en autentisk 40-50-talsmiljö inrett med riktiga antikviteter.

Omgivningarna - Det finns fler järnåldersgravfält i närheten om det är ditt intresse. Det närmsta är i Häglinge som är mycket snarlikt fast inte restaurerat som Vetteryd, dvs där anar du hur Vetteryds gravfält såg ut före 1928 med liggande/lutande stenar.

Se under fliken omgivningarna.

Vill ni ha guidning på fältet eller Vinterhyttan kan det kanske ordnas.

Ring 070 441 73 72

Guided tours in English might be possible.

Call +46 70 441 73 72

GUIDE

Det finns en liten guide för gravfältet som ligger i en brevlåda vid parkeringen. Den kan du låna medan du vandrar runt. Sösdala Hembygds- och Fornminnesförening servar er med den tjänsten. Lämna tillbaks den i lådan efter att du använt den. Vill du ha en egen kan du ladda ner den här.