Vetteryd

VETTERYD

VÄLKOMMEN TILL VETTERYD!

Skånes största och finaste järnåldersgravfält.

GUIDE

Vandra runt till sju stationer på gravfältet med hjälp av guiden här.

Vad finns att se?

Gravfältet från yngre järnålder – ca 550 till 1000 eKr. Skånes största och mest välbevarade järnåldersgravfält med ca 250 resta stenar. Gravfältet består av 15 tydligt skeppsformade stenkretsar,  två fyrkantiga sk "dödshus", en rund domarring och 10-tal solitära bautastenar. Dessutom ca 80 spridda stenar som troligen ingått i förstörda stenkretsar.

Varje stenkrets är en gårds/familjs gravplats där askan av flera generationer - män, kvinnor och ungdomar - har begravts.  Hur det är med trälar och småbarn vet vi inte. 


Heden som liksom ett stelnat hav med skeppen strävande mot söder böljar pastoralt. Underbar natur med många slags blommor, fåglar och smådjur. Klappa gärna fåren som betar på sommaren.


Café Vittfarnes inrymt i Snickar-Ernst gamla fina hus med verkstad. Fika med vikingakänsla! Se också de "gamla" vikingahusen som står så fint i kanten av gravfältet och representerar närheten mellan de levande och döda.


Vinterhyttan bevarad som museum över 1800-talets fattigvård av Sösdala Bys Skifteslag. Alltid öppen. En backstuga byggd på 1840-talet för att inhysa en hemlös familj av fattghjon. Den siste i  3:e generationen av familjen dog 1935. Nu nyrenoverad med nytt vasstak. Läs mer här.

Heden med de dödas andar

Så kan man uttyda namnet Vetteryd. Vetterydsborna har betoningen på "y" och aldrig hör du något "d". Namnet är tydligen mycket gammalt, men i skrift finns det inte belagt förrän 1822. Då skev professor Nils Henrik Sjöborg om Wettery hed – också utan d och stavat med e. Ä-stavning är av senare datum.

250 stenar kvar

Dessutom ca 100 mer eller mindre dolda i stengärdsgårdarna. På 1820-talet fanns det ca 600 resta stenar. Ursprungligen kanske det har funnits 900st. Som mest fanns det troligen omkring 30 stenkretsar. Både under gamla och nya vägen har det funnits gravar och även norr och väster om nuvarande fältet. På 1700 och 1800-talen togs många stenar bort när de stod i vägen för de nya jordbruksredskapen. Nordöstra delen som aldrig har varit uppodlad i modern tid, har flest välbevarade skepp. När Sösdala by skiftades på 1850-talet och alla gårdar skulle flyttas till de nya skiftena behövdes stenar till husgrunder, broar, grindstolpar och stengärden varför många försvann trots det gamla förbudet att röra fornlämningar.

Besök andra järnåldersgavfält i omgivningarna


Häglinge gravfält. Snarlikt gravfält men ej restaurerat som i Vetteryd. Ca 70 stenar och minst två skeppssättningar. Ana hur Vetteryd såg ut innan restaureringen 1928. Tag 23an norrut 1,5km, sedan mot Häglinge ca 3km.

Fulltofta strövområde med flera gravfält och en utställning i Naturcentrum. Tag 23an söderut till Höör. Fortsätt rv13 söderut ca 12km. Följ skyltar.

Nunnäs gravfält i närheten av Fulltofta. Restaurerat järnåldersgravfält med flera fina skeppssättningar men ändå lite olikt Vetteryd. Några km söder om Ludviksborg nära Ringsjön. Lite dåligt skyltat men väl värt att besöka.

Mala stenar. Fint järnåldersgravfält norr om Hässleholm, 1km söder om Mala by. Skyltat sedan du svängt av rv119 in mot Mala.

Steinabjär. Ett fint restaurerat gravfält med många stenar och fina skeppstättningar NO om Vinslöv. Kör 23an norrut och tag av mot Vinslöv. Inne i Vinslöv kör du över järnvägen vid Hedbergshuset och höger direkt mot N Strö. Vägen passerar genom gravfältet efter ett par km. Ytterligare en knapp km bort finns också en intressant långdös från yngre stenåldern.


Det finns ett guideblad att låna som ligger i en brevlåda vid parkeringen. Glöm inte att lämna tillbaks den i lådan. Vill du ha en egen kan du ladda ner den här.