Historien

VETTERYD

Vetteryds historia i korta drag

Karta över gravfältet

På kartan är de 18 minst skadade stenkretsarna markerade. Vandra runt och läs om några av gravarna i guiden här eller i den lilla låneguiden som finns i en brevlåda vid parkeringen. Eller ladda ner din egen pdf-guide här.

Slagfält eller gravfält?

Efter kristnandet begravdes de döda i vigd jord i Norra Mellby där den första kyrkan byggdes. Efter några hundra år föll Vetteryd i glömska. När folk långt senare spekulerade över de märkliga stenarna trodde man att det stått ett slag här. Först på 1850-talet kunde forskning visa att det var en vikingatida gravplats med brandgravar. Vid denna tid låg de flesta stenar ned. Fältet restaurerades 1928 då stenarna rättades till. En del stenar kom dock att stå fel. 1955, -56 och -57 gjordes en grundlig arkeologisk undersökning av de ytor som streckats på kartan