Omgivningarna

VETTERYD

Några förslag till besöksmål i omgivningarna

Järnåldersgravfält:

Häglinge gravfält. Snarlikt gravfält men ej restaurerat som i Vetteryd. Ca 70 stenar och minst två skeppssättningar. Ana hur Vetteryd såg ut innan restaureringen 1928. Tag 23an norrut 1,5km, sedan mot Häglinge ca 3km.

Fulltofta strövområde med flera gravfält och en utställning i Naturcentrum. Tag 23an söderut till Höör. Fortsätt rv13 söderut ca 12km. Följ skyltar.

Nunnäs gravfält i närheten av Fulltofta. Restaurerat järnåldersgravfält med flera fina skeppssättningar men ändå olikt Vetteryd. Några km söder om Ludviksborg nära Ringsjön. Lite dåligt skyltat men väl värt att besöka.

Mala stenar. Intressant järnåldersgravfält norr om Hässleholm, 1km söder om Mala by. Väl hållet och skyltat sedan du svängt av rv119 in mot Mala.

Steinabjär. Ett fint restaurerat gravfält med många stenar och fina skeppstättningar NO om Vinslöv. Kör 23an norrut och tag av mot Vinslöv. Inne i Vinslöv kör du över järnvägen vid Hedbergshuset och höger direkt mot N Strö. Vägen passerar genom gravfältet efter ett par km. Ytterligare en knapp km bort finns också en intressant långdös från yngre stenåldern.

Hembygdsmuséer:

Hembygdsmuseet i N Mellby. Tag 23an ca 5 km norrut. 
Öppet söndagar sommartid 13-16

Tegelbruksruinen i Gunnarp med restaurerad tegelugn. Tag 23an söderut 1,5 km mot Tjörnarp. Följ skyltar. Alltid öppet.

Hembygdsparken i Hässleholm med Stads- och hem-bygdsmuseum. Öppet vardagar 12-16, söndagar sommartid 13-16. Friluftsmuseum med bl.a. ditflyttade hus och gårdar samt uppbygda stenåldersgravar. Sydöst om Hässleholms kyrka.